Vojenská medaila Za vernosť OS SR

Vojenská medaila sa udeľuje profesionálnym vojakom za 5, 10 a 15 rokov výkonu profesionálnej služby v OS SR.

Vojenská medaila Za vernosť OS SR

Podmienkou jej udelenia je vykazovanie mimoriadne dobrých alebo dobrých výsledkov za dva po sebe nasledujúce roky, ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa navrhuje medailu udeliť. Medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu:

I.   stupeň – 5 rokov služby, jeden pruh na stuhe, farba bronzová,
II.  stupeň – 10 rokov služby, dva pruhy na stuhe, farba striebristá,
III. stupeň – 15 rokov služby, tri pruhy na stuhe, farba zlatistá.

Medailu udeľuje minister obrany SR.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia