Vojenská medaila Za humanitárnu pomoc

Medaila sa udeľuje vojakom, ktorí sa podieľali na plnení alebo zabezpečovaní úloh spojených s humanitárnou pomocou. Medaila sa udeľuje vojakom, ktorí preukázali odvahu.

Vojenská medaila Za humanitárnu pomoc

Je výrazom ocenenia záslužného činu profesionálneho vojaka a jeho obetavosti pri záchrane ľudských životov alebo majetku veľkého rozsahu. Vojenskú medailu možno udeliť aj pri skončení vyslania na humanitárnu pomoc a taktiež pri skončení zabezpečovania úloh spojených s humanitárnou pomocou.

Medailu udeľuje minister obrany SR.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia