Strieborná Janského plaketa

Plaketa profesora MUDr. Jana Janského alebo hovorovo Janského plaketa (v Česku aj Janského medaila) je ocenenie odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi. Ocenenie je pomenované po Jánovi Janskom, českom lekárovi a psychiatrovi, objaviteľovi štvrtej krvnej skupiny.   Janského plakety sa udeľujú v Česku a na Slovensku. Udeľuje ich organizácia Červeného kríža.

Strieborná Janského plaketa

Strieborná Janského plaketa - po 20. bezplatných darovaní (odberov) krvi získava darca (darkyňa) krvi nárok na                                                    striebornú plaketu profesora MUDr. Jana Janského

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia