Pamätná medaila ministra obrany SR

Medaila sa udeľuje vojakom v činnej službe, ale aj iným osobám, ktoré sa zaslúžili o budovanie OS SR, pri významných životných jubileách alebo pred prepustením za služobného pomeru profesionálneho vojaka po splnení nároku na výsluhový dôchodok.

Pamätná medaila ministra obrany SR

Medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu:

I.   stupeň – zlatistá,
II.  stupeň – striebristá,
III. stupeň – bronzová.

Medailu udeľuje minister obrany SR.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia