Odznak náčelníka GŠ OS SR

Odznak sa udeľuje za kvalitné plnenie služobných povinností. Môže byť udelený aj vojakom cudzích ozbrojených síl alebo cudzincom.

Odznak náčelníka GŠ OS SR

Odznak má tri triedy, ktoré sú rozlíšené farbou kovu. Spravidla sa udeľujú vyššie triedy po nižších.

I.   trieda – zlatistá farba,
II.  trieda – striebristá farba,
III. trieda – bronzová farba.

Odznak udeľuje náčelník GŠ OS SR.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia