Ocenenie KOMENIUM PRIX

Cena KOMENIEM PRIX je ocenenie za mimoriadne a vynikajúce výsledky v oblasti moderného manažovania školy. 

Ocenenie KOMENIUM PRIX

Štatút ocenení KOMENIUM PRIX 

Preambula 
1. Poslaním Ceny KOMENIEM PRIX je motivovať: 

a) záujem riaditeľov a ďalší top manažment materských, základných 
a stredných škôl k zvyšovaniu kvality koncepþného riadenia školy, 
zabezpeþovaniu kvalitného vzdelávania na školách a aktívneho 
prístupu mimoškolských aktivít a reprezentácie školy navonok; 

b) záujem riaditeľov a ďalší manažment materských, základných 
a stredných škôl k nadväzovaniu partnerstiev a aktívnej spolupráci 
s ďalšími školami s príbuzným zameraním na Slovensku a so 
školami v zahraničí; 

c) záujem riaditeľov a ďalší manažment materských, základných 
a stredných škôl k aktívnemu prístupu zapájania sa a riešenia 
európskych projektov a ďalších grantových programov; 

d) záujem médií o propagáciu manažérskej práce a obetavého prístupu 
riaditeľov a ďalších top manažérov materských, základných 
a stredných škôl 

2. Cieľom Ceny KOMENIEM PRIX je oceniť mimoriadne a vynikajúce 
výsledky v oblasti moderného manažovania školy. 

3. Štatút oceňovania je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje 
podrobne pravidlá oceňovania Ceny KOMENIEM PRIX tak, aby boli presne a 
zrozumiteľne určené podmienky oceňovania

http://www.komeniumforum.sk/KF_statut_oceneniKP.pdf

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia