Most

Cena pre mladých a fantastických, je ocenenie pre mladých ľudí, ktorí vyvíjajú aktivity pre druhých, snažia sa o zlepšenie stavu vo svojom okolí a sú pozitívnym príkladom pre druhých.

RmS

Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Mladý líder, Najlepší projekt, Dlhodobý prínos a Mladá líderka. Nominácie možno posielať prostredníctvom online formulára na stránke www.mladez.sk. Je možné poslať aj viacero nominácií, pri každej však musí byť zvlášť vyplnený formulár.
 
O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodne odborná porota. Výnimkou je kategória Najlepší projekt, v ktorej porota vyberie piatich finalistov. Víťaza určí výsledok online hlasovania. Odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu októbra.
 
V minulom roku evidovala RmS na ocenenie Most 115 nominácií.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia