Medaila za statočnosť

Medaila za statočnosť je slovenské vojenské vyznamenanie. Udeľuje ho prezident Slovenskej republiky ako ocenenie výkonu vojenskej služby alebo záslužného činu vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov a mejetku veľkého rozsahu.   Medailu je možné udeliť aj vojakom cudzích armád.

Medaila za statočnosť

Zriaďovanie a udeľovanie vojenských medailí rieši zákon č. 370/1997 Z.z. Zákon o vojenskej službe a jeho dve novelizácie - zákon č. 10/2000 Z.z. a zákon č. 512/2002 Z.z.

Vojenská medaila Za statočnosť sa udeľuje vojakom, ktorí preukázali statočnosť a odvahu pri výkone služby a zabezpečovaní obrany SR. Môže sa poskytnúť za účasť pri záchrane života alebo pri záchrane majetku veľkého rozsahu. Taktiež sa udeľuje za mimoriadne a výnimočné prejavy občianskej statočnosti a osobnej odvahy príslušníkom OS SR, vojenským útvarom, jednotkám a iným organizáciám. Medaila sa môže udeliť aj príslušníkom iných armád, ak boli ich jednotky podriadené veliteľom OS SR.

Medailu udeľuje prezident Slovenskej republiky.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia