Medaila Pocta svätého Gorazda

Pocta svätého Gorazda je morálne ocenenie Národného osvetového centra nefinančného  charakteru. Ocenenie tvorí medaila, certifikát a záložka. Medailu Pocta svätého Gorazda  udeľuje generálna riaditeľka Národného osvetového centra („ďalej aj GR NOC“)  jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám za významný podiel na rozvoji výchovy, osvety,  miestnej a regionálnej kultúry, záujmového vzdelávania, umeleckej tvorby a interpretácie,  ochrane, šírení a prezentácii národného a kresťanského kultúrneho dedičstva v Slovenskej  republike i v zahraničí.

Medaila Pocta svätého Gorazda

Naši dávni predkovia obohatili európske kultúrne dedičstvo originálnym vkladom 
vlastného písomníctva, literatúry, kultúry a školstva už v IX. storočí. K osobnostiam, ktoré sa 
zaslúžili o tento vklad a tým o položenie základov našej národnej identity, patrí popri Cyrilovi 
a Metodovi aj prvý po mene známy vzdelanec – polyhistor pochádzajúci z územia dnešného 
Slovenska – svätý Gorazd.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia