Medaila Daniela Gabriela Licharda

Medaila Daniela Gabriela Licharda je ocenenie nefinančného charakteru udeľované generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra (GR NOC) kolektívom a jednotlivcom za významný podiel na rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti,  pri ochrane, šírení a prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike i v zahraničí. 

Medaila Daniela Gabriela Licharda

Ocenenie možno udeliť najmä za: 
– dlhoročnú vysokú umeleckú úroveň tvorby, ktorá významnou mierou prispieva 
k rozvoju osobnosti a k utváraniu kultúrneho spôsobu života; 
– výrazný podiel na rozvoji kultúrnych, osvetových, umeleckých aktivít 
v miestnych a regionálnych podmienkach; 
– významný príspevok k teórii osvety, občianskeho a profesijného vzdelávania, 
k výchove umením a k umeniu rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti; 
– cieľavedomé vyhľadávanie, uchovávanie a sprístupňovanie nehmotného 
kultúrneho dedičstva; 
– úspešnú prezentáciu národnej kultúry doma i v zahraničí; 
– mimoriadnu kreativitu v tvorbe a realizácii edukačných a voľnočasových 
aktivít.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia