Majster ľudovej umeleckej výroby

Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

úľuv

Tradícia udeľovania čestných titulov Majster ľudovej umeleckej výroby vynikajúcim remeselníkom a ľudovým výrobcom siaha do roku 1959, kedy Ústredie ľudovej umeleckej výroby udelilo takéto tituly majstrom - hrnčiarom (Ján Frankovič z Bardejova, Emil Majnhold z Ľubietovej, Michal Parikrupa z Pozdišoviec, Ján Moravčík z Pukanca, Vincent Labaj z Modry, Ján Kováč zo Šivetíc), majsterkám - tkáčkam a vyšívačkám. Od tej doby udelila Komisia na posudzovanie spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby pri ÚĽUV Bratislava spolu už 393 čestných titulov. Od roku 2014 ocenenie udeľujú spoločne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ústredie ľudovej umeleckej výroby na základe návrhov komisie pre udeľovanie ocenenia Majster ĽUV.


O udelení ocenenia rozhoduje komisia pre udeľovanie ocenení Majster ĽUV.
 
Súčasní členovia komisie:
 
Predseda : Janka Menkynová
Tajomník : Zuzana Piešová
Členovia :
Helena Haberernová
Katarína Hallonová
Martin Mešša
Eva Ševčíková
Dáša Ferklová
Viera Kleinová
 
Komisia pri rozhodovaní o udelení ocenenia berie do úvahy najmä tieto kritériá:
 
dosiahnuté majstrovstvo, technologická vyspelosť a umelecký vkus reprezentovaný prácami kandidáta na ocenenie,
vyrovnané výsledky tvorcu v priebehu viacerých, najmenej však 5 rokov od prvej verejnej prezentácie jeho tvorby, schopnosť samostatne tvoriť, neustále v tvorbe napredovať, schopnosť tvorivo spracovať nové podnety,
príťažlivosť a sila osobného vzoru pre získavanie pokračovateľov pre daný typ výroby.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia