Čestné občianstvo mesta Trnavy

Čestné občianstvo mesta Trnava - možno udeliť: - osobám (i cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho obyvateľov, - osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami, - osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi - možno udeliť aj in memoriam

erb mesta Trnava

Ocenenia mesta Trnavy sa udeľujú v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom MZ.
Ocenenie je prejav úcty mesta Trnavy významnej osobnosti alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v oblasti spoločensko-politickej. Ocenené osobnosti svoj život zasvätili činorodej práci, každý vo svojej, rovnako dôležitej, oblasti života spoločnosti. Výsledky ich práce si zaslúžia obdiv a uznanie celého mesta, aj celej spoločnosti.
 
Mesto udeľuje tieto ocenenia:
- Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava
- Cena mesta Trnava
- Čestné občianstvo mesta Trnava

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia