Čestné občianstvo mesta Bratislava

Nositeľmi čestného občianstva hlavného mesta môžu byť podľa štatútu ľudia, ktorí sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o hlavné mesto a jeho obyvateľov alebo o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo ktorí vynikajúcimi tvorivými výkonmi obohatili ľudské poznanie.

erb mesta Bratislava

Čestné občianstvo je možné udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. O udelení čestného občianstva rozhoduje hlasovaním mestské zastupiteľstvo.
 
Odovzdanie čestného občianstva sa uskutočňuje slávnostným spôsobom odovzdaním listiny s pečaťou Bratislavy. Mestské zastupiteľstvo má právo čestné občianstvo zo závažných dôvodov odňať, doteraz však toto svoje právo nikdy nemuselo uplatiť.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia