Cena primátora mesta Košice

Cena primátora mesta

erb mesta Košice

(l) Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. 
(2) Cena primátora mesta pozostáva z finančného daru v hodnote 5000,- Sk. Súčasťou finančného daru je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta Košice. 
(3) Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac dvadsiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Spoločné ustanovenia pre verejné ocenenia mesta Košice
 
(l) O udelení verejných ocenení "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Udelenie "Ceny mesta Košice" navrhuje mestskému zastupiteľstvu komisia, ktorú zriaďuje primátor mesta tak, aby v nej bol zastúpený každý poslanecký klub mestského zastupiteľstva. 
(2) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené verejné ocenenie "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" sa zapisujú do pamätnej knihy, zriadenej na tento účel. Ostatné ocenenia podľa § 93 a § 94 sa zapisujú do Kroniky mesta Košice. 
(3) Evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní vedie organizačný útvar Magistrátu mesta Košice.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia