Cena Opálové zrnko

Cena OPÁLOVÉ ZRNKO mesta Prešov je ocenením významných podnikateľských subjektov a udeľuje sa za rozvoj a prezentáciu mesta Prešov.

erb mesta Prešov

Cena OPÁLOVÉ ZRNKO mesta Prešov sa udeľuje v týchto kategóriách:
 
1. Hlavná cena primátora mesta
podnikateľský subjekt, ktorý najvýraznejším spôsobom prispel k rozvoju mesta

2. Výroba
posudzuje sa podnikateľský subjekt, inovatívnosť, export, počet zamestnancov, starostlivosť o zamestnancov, kreatívnosť, nárast obratu, nárast zamestnanosti

3. Služby v cestovnom ruchu
posudzujú sa poskytované produkty CR, reštauračné služby, ubytovacie služby, návštevnosť

4. Ostatné služby
posudzuje sa mimoriadna pridaná hodnota, dynamický rozvoj, zaplnenie medzery v službách na trhu

Cena sa môže udeliť akémukoľvek podnikateľskému subjektu, ktorého pôsobenie má vplyv na rozvoj mesta a jeho sídlo je na území mesta Prešov.

Návrhy na udelenie Ceny OPÁLOVÉ ZRNKO mesta Prešov môžu výberovej komisii predkladať občania alebo akékoľvek iné inštitúcie. Návrhy na udelenie Ceny OPÁLOVÉ ZRNKO mesta Prešov sa podávajú písomne na Mestský úrad v Prešove, Sekcia strategického rozvoja, Hlavná ul. č.73, 080 01 Prešov alebo na e-mail: zuzana.mindasova@presov.sk

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia