Cena mesta Trnava

Cenu mesta Trnava - možno udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch aj cudzím štátnym príslušníkom: - za vynikajúce tvorivé výkony, - za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta Trnava, - za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Trnava doma i v zahraničí

erb mesta Trnava

Ocenenia mesta Trnavy sa udeľujú v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom MZ.
Ocenenie je prejav úcty mesta Trnavy významnej osobnosti alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v oblasti spoločensko-politickej. Ocenené osobnosti svoj život zasvätili činorodej práci, každý vo svojej, rovnako dôležitej, oblasti života spoločnosti. Výsledky ich práce si zaslúžia obdiv a uznanie celého mesta, aj celej spoločnosti.
 
Mesto udeľuje tieto ocenenia:
- Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava
- Cena mesta Trnava
- Čestné občianstvo mesta Trnava

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia