Cena mesta Prešov

Cena mesta Prešov

erb mesta Prešov

Cena mesta Prešov je pokračovaním Ceny mesta Prešov za kultúru, ktorá sa začala udeľovať od roku 1996. Ceny sa udeľujú vždy za predchádzajúci kalendárny rok /teda v roku 1996 sa udeľovala Cena za rok 1995 atď.)
Udeľovanie Ceny mesta Prešov sa riadi  Štatútom udeľovania ocenení mesta Prešov , schváleným MsZ v Prešov .
Ocenení dostávajú výtvarné dielo, ktorého autorom je sochár Mgr. art. Jaroslav Drotár.
Osobné vyjadrenie autora:
        „Premýšľal som ako vizuálne, sochárskymi prostriedkami pretlmočiť myšlienku poďakovať sa a oceniť významné osobnosti mesta Prešov.
        Napadlo mi vyjadriť sa prostredníctvom sochárskeho tvaru putujúceho v dynamických krivkách  priestorom, ktorý je súčasne stužkou, možno stužkou vďaky, ale predstavuje súčasne aj srdiečko. Nie je to však srdce romantické vyvolávajúce sentiment ani naturalisticko-realistické. Je to symbol. Symbol toho, že ocenení majú veľké srdce, ktoré bije nielen pre nich, ale aj pre ostatných a ktoré je otvorené nielen symbolicky, ale naozaj.
         Sochárske dielo má ešte jeden rozmer, ak sa plastika otáča je v pohybe, vnútorný tvar otvoru srdca sa mení akoby skutočné ožíval a pulzoval pre mesto Prešov.
         Nech táto Cena Prešova slúži ku cti tým, ktorí si to zaslúžia.     Jaroslav Drotár.“
 

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia