Cena Dominika Tatarku

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Cena Dominika Tatarku

V rámci aktivít na podporu kultúry a umenia Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku udeľuje každoročne Cenu Dominika Tatarku za literatúru. Hlavnú zodpovednosť za udeľovanie Ceny Dominika Tatarku prevzal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika na seba v roku 2000, od roku 2004 ju udeľuje v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku. Prostredníctvom udežovania tejto ceny Konzervatívny inštitút realizuje svoj zámer podporovať kultúru, v tomto prípade literatúru.
 
Táto cena je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.
 
Cenu pôvodne udeľovali spoločne Porota Ceny Dominika Tatarku, Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika a Nadácia Milana Šimečku. Od roka 2000 prevzal sponzorovanie ceny Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, ktorý ju udeľuje spoločne s Porotou Ceny Dominika Tatarku. Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia