CE-ZA-AR

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

CE-ZA-AR

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje v šiestich kategóriách: 
 
• Rodinné domy 
• Bytové domy 
• Občianske a priemyselné budovy 
• Rekonštrukcia a obnova budov 
• Interiér 
• Exteriér 
 
Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia