Výber ocenení podľa roku:
Reklama
Odkazy
príhovor
„Malí“ a „Veľkí“
Veľakrát sa polemizuje v športových kruhoch o tom, čo je lepšie podporovať, či takzvané „veľké športy“ – futbal, hokej, alebo „malé športy“ – šach, lukostreľba, karate... Niekedy práve športové odvetvia ako futbal a hokej nedosahujú patričnú úroveň – ani hráčsku, ani funkcionársku,...

Často i disciplína, či životospráva novodobých hviezd v týchto športoch nie je na najvyššej úrovni, či už hrajú na úrovni okresu, či republiky. Bolo by preto nedobré, aby sme sa snažili niečo umelo držať na úrovni len preto, aby sme mali imidž športového mesta, no vnútorne by nás niečo rozožieralo. Je preto niekedy lepšie raz za čas prečistiť všetky cesty, od finančných cez funkcionárske až po hráčske, ktoré priamo súvisia s týmito „veľkými športmi“. Tieto športy sú totiž ako prvé na rane športových fanúšikov a cez ne sa športový fanúšik etabluje inde vo svete.

Na druhej strane bolo by nešťastím, keby tieto športy stratili kontakt so svojimi fanúšikmi a stali sa vlastne záujmom len určitej skupiny ľudí. Slepou uličkou by bolo, keby sa vydali vlastnou cestou bez nejakej vnútornej klubovej, či fanúšikovskej kontroly vlastných činov. Táto cesta by sa mohla ľahko stať slepou. Je to totiž najrýchlejšia cesta ako stratiť svojho fanúšika. Preto si každý vo futbalovej, či hokejovej obci musí uvedomiť, že každý krok je tu oveľa dôležitejší ako inde, lebo úspechy i neúspechy sú pod oveľa väčšou kontrolou ako v iných športoch.

Mesto, región, či krajina však nemôže zabúdať ani na športovcov v „malých športoch“, ktorí reprezentujú od žiackych turnajov až po stretnutia na olympiáde, nielen seba, ale i svoje okolie a ľudí, čo danému športovcovi veria a podporujú ho. Veľakrát sa práve títo športovci nemusia skrývať za úspech kolektívu, ako je to často u športovcov vo „veľkých športoch“, ale nesú „vlastnú kožu na športový trh“. Sú často príkladom pre svoje okolie. Ich životospráva je na patričnej úrovni a nemajú maniere bohémov.

Optimálne by bolo, keby bolo dosť financií na podporu každého športu, každého športovca. „Malého“ i „veľkého“. No život nie je ideálny a človek sa musí s konečnou platnosťou rozhodnúť koho podporiť, koho uprednostniť a komu dať zápornú odpoveď. Často je potrebné rozhodovať sa intuitívne, s citom, no tam, kde je dôvera a spolupráca medzi tými, čo rozhodujú a tými, čo reprezentujú, vždy sa nájde spoločná reč a spoločný záujem, ktorý naplní športové srdiečko spokojnosťou, tak na jednej i druhej strane.

Mesto Kežmarok nie je výnimkou. Záleží mu na každom športovcovi a jeho vedenie si želá, aby každý dostal to, čo si zaslúži. Niekto vo forme finančnej, niekto v podpore inej, no základom všetkého by mala byť dôvera v toho druhého. Ak však raz sklameme, ťažko môžeme čakať pozitívnu odozvu, nech sa to týka začínajúceho športovca, alebo športového veterána.

Kežmarok bol vždy hrdý na svojich športovcov. Je potešiteľné, že na nich nezabúdame, k čomu má prispieť i toto podujatie vyhlasovania najúspešnejších športovcov nášho okresu. Bohatý zoznam ocenených, medzi ktorými sa nájdu aj netradiční športovci, je vernou kópiou športového života. I tam sa žije nielen priamo na ihrisku, ale i v zákulisí, či na novinárskom poli.

Milí športovci, vedzte, že mesto Kežmarok je hrdé na to, že mu robíte peknú reklamu na celom svete, a preto prijmite od neho darček v podobe malého ocenenia.

Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta Kežmarok
Pavol Humeník, vedúci redakcie novín KEŽMAROK
www.ocenenia.sk
©2008 All rights reserved
programming by: shugo (Ján Šugarek)
powered by: Shg's AJAX Template System v1.0 beta