Odovzdávanie cien prebehne 25. septembra 2014 v priestoroch divadla Malá scéna STU v Bratislave. 09.09.2014

Dňa 25. septembra 2014 budú udelené národné tvorivé ceny - Igrice a Tvorivé prémie za audiovizuálnu tvorbu roku 2013 Slovenského filmového zväzu, Únie televíznych tvorcov a Literárneho fondu v kategóriách:…

Soška IGRIC

Dňa 25. septembra 2014 budú udelené národné tvorivé ceny - Igrice a Tvorivé prémie za audiovizuálnu tvorbu roku 2013 Slovenského filmového zväzu, Únie televíznych tvorcov a Literárneho fondu v kategóriách: hraná filmová tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, animovaná tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, ženský a mužský herecký výkon. Tvorivé prémie budú udelené aj v kategóriách: ostatná filmová a televízna tvorba a audiovizuálna teória a kritika. Štatút súťaže je zverejnený na webe – www.Igric.sk, http://ustt.weebly.com. Na požiadanie Vám bude štatút zaslaný (vrastiak@slovanet.sk). Audiovizuálne diela môžu prihlásiť: producentské centra, výrobcovia filmov, distribútori, výbory a členovia profesijných a umeleckých združení, jednotlivci, televízie, školy umeleckého zamerania, členovia poroty. Do súťaže možno prihlásiť - do zverejnených kategórii aj študentské filmy.

Prihlášky treba zasielať v čase 27.01. - 28.02.2014. Súťažné diela možno nechať na vrátnici SFÚ, Grösslingová 32 s označením 25.Igric 2014. Priložte 2 ks súťažného diela, vyplnenú prihlášku, 10,- € (SFZ Vám zašle potvrdenie o zaplatení na Vašu adresu), financie môžete zaslať aj na č. ú. SFZ 47938012/0200 (členovia SFZ a ÚSTT, ktorí uhradili členské za rok 2014 za prihlášku neplatia, ani študenti, tí uhradia financie po získaní ocenenia).

Poznámka na záver – na podujatí budú už tradične vyhlásené aj výsledky ankety novinárov – 22. Ceny slovenskej filmovej kritiky.

filter

inzercia